Doktoravhandlinger

Artikkel

Atle Fretheim, dr.med. Implementing change: The Rational prescribing in primary care (RaPP) study. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 2.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Dennis Ross-Degnan, Department of Ambulatory Care and Prevention, Harvard Medical School, USA, Irene Hetlevik, Medisinsk teknisk forskningssenter, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Jørund Straand, seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Andrew D. Oxman.

Zumin Shi, Ph.D. Adolescent nutrition in association to sociodemographic factors in a society undergoing rapid nutrition transition. A school based study from Jiangsu Province in China. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 9.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Anne Nordrehaug Åstrøm, Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, Colleen M. Doak, Institute of Health Sciences, Vrije University, Amsterdam, og Torbjørn Moum, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Gerd Holmboe-Ottesen.

Jon Amund Kyte, dr.med. Immuno-gene therapy of cancer with tumor-mRNA transfected dendritic cells. Utgår fra Seksjon for immunterapi, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Disputas 13.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Graham Pavelec, Center for Medical Research, University of Tübingen, Giuseppe Masucci, Department of Oncology, Karolinska University Hospital, og Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Gustav Gaudernack.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Tine Veronica Karlsen, Ph.D. New knowledge on edema pathophysiology deriving from animal studies involving increased filtration and reduced lymph drainage. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 22.1. 2007.

Carmen Ani Cristea Janvin, Ph.D. Cognitive impairment in patients with Parkinson’s disease: profiles and implications for prognosis. Utgår fra Det psykologiske fakultet. Disputas 25.1. 2007.

Annette Larsen, Ph.D. Inflammatory biomarkers with focus on Calprotectin and S100A12. Utgår fra Institutt for indremedisin, Seksjon for onkologi. Disputas 2.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Trygve Hausken, Universitetet i Bergen, Per Pfeiffer, Odense Universitetshospital, og Gunnar Baatrup, Universitetet i Bergen.

Veileder: Olav Dahl.

Charles Cheembo Michelo, Ph.D. Trends and determinants of HIV prevalence in Zambia: evidence from surveys in selected communities. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 2.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Anne Buvé, Institute of Tropical Medicine, Antwerpen, Gideon Kwesigabo, Muhimbili University College of Health Sciences, og Leif Edvard Aarø, Universitetet i Bergen.

Bettina Riedel, dr.med. Assessment of cobalamin status in experimental and clinical studies by intracellular and extracellular markers of vitamin function. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 2.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Jutta Dierkes, Universitätsklinik Magdeburg, Henk J. Blom, University Hospital of Nijmegen, og Rune J. Ulvik, Universitetet i Bergen.

Tuyen Thi Van Hoang, Ph.D. Nuclear Receptor Coregulators – Role of protein-protein interactions and cAMP/PKA signaling. Utgår fra Institutt for indremedisin, Seksjon for endokrinologi, og Hormonlaboratoriet, Haukeland Universitetssykehus. Disputas 2.2. 2007.

Bedømmelseskomité: Eckhardt Treuter, Karolinska Institutet, Jens P. Berg, Universitetet i Oslo, og Kari Espolin Fladmark, Universitetet i Bergen.

Veileder: Gunnar Mellgren.

Arne Skjold, dr.med. Magnetic resonance kinetics of manganese dipyridoxyl diphosphate (MnDPDP) in human myocardium. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 1.2. 2007.

Veileder: Henrik B.W. Larsson.

Valentina Maria do Rosário Cabral Iversen, Ph.D. Mental health and psychological adaptation of clinical and non-clinical migrant groups. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 2.2. 2007.

Veileder: Gunnar Morken.

Anbefalte artikler