Artikler fra Tidsskriftet i engelsk språkdrakt

Artikkelen som er oversatt er Bruk av legevakt før og etter fastlegeordningen. Denne ble først publisert på vanlig måte i Tidsskriftet nr. 1/2007. Deretter har den blitt oversatt, og den engelske versjonen er publisert i forbindelse den norske versjonen i nettutgaven. Lenken fra Pubmed som tidligere har gått til det engelske sammendraget, går nå til den engelske versjonen.

- Siden januar har Tidsskriftet tilbudt forfattere engelsk oversettelse av originalartikler. Forfatter må bestille oversettelse via Tidsskriftet, og innen tre måneder vil teksten være på engelsk på våre nettsider i tilsvarende utforming som den opprinnelige artikkelen. Dette gjør den mer tilgjengelig for utenlandske forskere, forteller redaksjonssjef Anne Ringnes. Hun kan også kontaktes på e-post for mer informasjon om tilbudet.

Kostnadene deles mellom forfatter(e) og Tidsskriftet. Beløpet vil avhenge av artikkelens lengde og kompleksitet. Det er også mulig å bestille særtrykk.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media