Aktive barn - bedre helse

For barn og unge er regelmessig fysisk aktivitet nødvendig for normal vekst og utvikling, og det er av stor betydning for helsen, både i oppveksten og senere i livet. I en tverrsnittsundersøkelse har forskere fra flere europeiske land undersøkt sammenhengen mellom metabolsk syndrom og fysisk aktivitet hos barn og unge.

Artikkelen, som er publisert i The Lancet, er skrevet av professor Lars Bo Andersen ved Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole, i samarbeid med førsteamanuensis Sigmund Alfred Anderssen og fem kolleger fra Estland, Danmark, Portugal og England.

Les hele saken:
Aktive barn – bedre helse

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media