Statinbehandling er kostnadseffektivt

Statiner gitt til mennesker med høy risiko for hjerte- og karsykdommer reduserer risiko for sykdom og død. Med bakgrunn i en randomisert studie har Heart Protection Study Collaborative Group i England beregnet kostnadseffektivitet ved livslang behandling med simvastatin av mennesker med ulik risiko for å utvikle vaskulær sykdom.

Les hele saken:
Statinbehandling er kostnadseffektivt

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.