Rehabilitering - bare for spesielt interesserte?

I Tidsskriftet nr. 3 - 5/2007 publiseres en serie artikler som belyser sentrale begreper og flere praktiske sider ved rehabilitering i medisin. I dette nummeret kan du blant annet lese om tiltak for pasienter med epilepsi og revmatiske sykdommer. I to artikler beskrives også Den internasjonale klassifikasjonen av sykdom og helse (ICF), utfordringer og trender i rehabilitering, og rehabilitering i et internasjonalt perspektiv. Senere i serien vil det komme artikler om rehabilitering ved blant annet hjertesykdom, obstruktiv lungesykdom og myofasciell smerte.

Tabell
Foto Health and Medicine.

Stor utfordring

– Om det er viktig å erkjenne rehabiliteringens særtrekk og behovet for høyspesialiserte tiltak, er det enda viktigere å ikke oppfatte rehabilitering som for spesielt til å bli ivaretatt også av det vanlige kurative helsevesenet. Det er her utfordringene for tiden er størst, skriver Bruun Wyller.

Les artiklene her:
Introduksjon

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media