Nytter oppfølging etter selvmordsforsøk?

Funnet bør ikke tillegges for mye vekt, mener norsk forsker.

Selvmordsforsøk er en sterk risikofaktor for selvmord. Mennesker som har forsøkt å ta sitt eget liv, må derfor følges opp særlig nøye. Nå har britiske forskere undersøkt effekten av økt psykososial intervensjon etter selvmordsforsøk.

Les hele saken:
Nytter oppfølging etter selvmordsforsøk?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media