Nytt nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening

Du kan også høre podkast om interaksjonsrisiko ved statinbytte.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media