Nytt nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening

Du kan også høre podkast om interaksjonsrisiko ved statinbytte.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.