Mobbet som barn - problemer som voksen

- Derfor er det viktig at ansatte i voksenpsykiatrien spør om mobbing, sier hun.

Dette er en av hovedkonklusjonene i hennes avhandling Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood, som hun forsvarte for dr.med.-graden 20.11. 2006. Avhandlingen viser at voksne psykiatriske pasienter som ble mobbet på skolen, slet med lav selvfølelse, og hadde signifikant lavere utdanning, oftere fikk sosialtrygd og levde alene.

Les hele saken:
Mobbet som barn – problemer som voksen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media