Koloskopi må gjøres grundig

Det er en klar sammenheng mellom tiden som brukes på å gjennomføre en koloskopi og antall påviste polypper. Det er konklusjonen i en undersøkelse blant 12 erfarne gastroenterologer i USA, publisert i New England Journal of Medicine. De som brukte mer enn den anbefalte minstetiden på å trekke koloskopet tilbake etter innsettingen, påviste fire ganger så mange lesjoner i slimhinnen som de som bare brukte minstetiden på seks minutter.

Les hele saken:
Koloskopi må gjøres grundig

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media