- Ikke ufarlig med statinbytte

- Denne risikoen bør vurderes ved bytte eller oppstart, sier forsker Espen Molden.

Sammen med Tone Westergren har han skrevet oversiktsartikkelen Interaksjonsrisiko ved statinbytte. Bakgrunnen er to bivirkningmeldinger etter bytte fra atorvastatin til simvastain.

- Litteraturen gir holdepunkt for at det er forskjell i interaksjonspotensial mellom atorvastatin og simvastatin, sier Molden i Tidsskriftets podkast nr. 4/2007.
(En podkast er en lydfil - et lite radioprogram du kan høre på datamaskinen din eller på en mp3-spiller.)

- Bør nyansere anbefalingene

Han mener Statens legemiddelverk (SLV), som vurderte det som uproblematisk å bytte mellom atorvastatin og simvastatin med tanke på interasjoner, bør vurdere å nyansere sine anbefalinger.

Jan Emil Kristoffersen, leder i Allmennlegeforeningen, frykter bivirkningsmeldingene bare er toppen av et isfjell, og er enig i at en presisering kan være på sin plass.

Vil ikke nyansere

Avdelingsoverlege ved SLV, Steinar Madsen, ser ingen grunn til å nyansere anbefalingene.

- Det er et meget, meget stor antall pasienter som behandles med disse legemidlene, og denne typen bivirkninger er svært sjeldne, sier han i Tidsskriftets podkast.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media