Færre komplikasjoner hos for tidlig fødte

Prisen for økt overlevelse for premature, har vært flere barn med komplikasjoner, bl.a. cerebral parese. I en europeisk multisenterstudie har man studert forekomsten av cerebral parese hos nyfødte med fødselsvektForekomsten av sykdommen var redusert fra 6,1 % i 1980 til 4,0 % i 1994. Men dette gjaldt bare barn med fødselsvekt 1 000 - 1 500 g. For de aller minste nyfødte var det ingen endring i forekomst.

Færre komplikasjoner hos for tidlig fødte

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media