Ergoterapi gir bedre funksjonsnivå ved demens

Effekten av farmakologisk behandling ved demens er variabel. I en nederlandsk randomisert, kontrollert studie har man nå undersøkt virkningen av ikke-medikamentell intervensjon.

Etter 12 uker hadde intervensjonsgruppen bedret seg klart både når det gjaldt pasientenes evne til å klare seg i dagliglivet, og den subjektive belastningen på de pårørende, mens det var skjedd en forverring hos kontrollgruppen.

Les hele saken:
Ergoterapi gir bedre funksjonsnivå ved demens

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.