Bør ekkokardiografi utføres av intensivleger?

Ekkokardiografi bør kunne utføres som nødundersøkelse ved akutte vurderinger av hemodynamiske forhold, hevdes det i en fersk statusartikkel i Ugeskrift for Læger. Slike undersøkelser kalles fokusvurdert (focus assessed) transtorakal ekkokardiografi (FATE). Ideen er god: Man får en hurtig utredning av pumpefunksjonen utført av den intensivlegen som behandler pasienten. Problemet er at dersom ekkokardiografien ikke utføres og tolkes riktig, risikerer man at den ikke gjør behandlingen bedre, men dårligere, hevdes det i en lederkommentar.

Les hele saken:
Bør ekkokardiografi utføres av intensivleger?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media