- Bekymringsfull resistensutvikling

Overlege ved Telelab AS, Nils Grude, har i sin avhandling Urinary tract infections with emphasis on bacterial etiology, sensitivity, virulence and clonal distribution blant annet kartlagt bakterielle årsaks- og resistensforhold ved urinveisinfeksjoner. I det ene av i alt fem arbeider har han og medarbeiderne kartlagt fluorokinolonresistens hos E coli, som er den dominerende mikroben ved slike infeksjoner.

Les hele saken:
– Bekymringsfull resistensutvikling

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media