- Angst og depresjon underdiagnostiseres

Ingrid Olssøn er overlege ved Sykehuset Innlandet, Divisjon psykisk helsevern, og disputerte 15.12. 2006 med avhandlingen Aspects of recognition and treatment of common mental disorders in general practice. I en tverrsnittsstudie av 1 781 pasienter som oppsøkte 141 fastleger fant hun at generalisert angstlidelse og depresjon ble underbehandlet i henholdsvis 64 % og 49 % av tilfellene.

Les hele saken:
Angst og depresjon underdiagnostiseres

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media