Pulsoksymetri - over og ut

En studie fra New England Journal of Medicine omfattet 5 341 førstegangsfødende kvinner ved termin og med foster i hodeleie og åpen cervix. I tillegg til CTG-registrering ble fosterets oksygenmetning målt via en intrauterin sensor, men hos bare halvparten av kvinnene ble resultatet gjort kjent for kliniker. Andelen keisersnitt var lik i begge grupper.

Les hele saken:
Pulsoksymetri – over og ut

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media