Nytt om navn

Helen Brandstorp, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Kongens gull til Straume

Eystein Straume. Foto Helen Brandstorp

Tidligere fylkeslege i Finnmark, Eystein Straume (f. 1942), er tildelt Kongens fortjenestmedalje i gull for sin omfattende innsats gjennom 25 år i Loppa kommune og for et nasjonalt samfunnsmedisinsk engasjement.

Straume er opprinnelig vestlending, men dro nyutdannet nordover i begynnelsen av 1970-årene for å være lege for dem som hadde vanskeligst legetilgang.

I 1997 ble han fylkeslege i Finnmark, og har vist forståelse for det flerkulturelle mangfoldet av samer, kvener, russere og nordmenn.

– Du fremstår som huslegen for Loppa-samfunnet og som høvedsmannen for legene i fylket og blant kollegene. Med ditt lune vesen har du alltid bidratt til å finne gode løsninger på de fleste utfordringer, sa fylkesmann Gunnar Kjønnøy ved overrekkelsen.

Straume jobbet i lengre perioder alene i øykommunen, og var derfor både allmennlegen og samfunnsmedisineren der. Han har også tre perioder i kommunestyret bak seg.

Utenfor kommunen jobbet Straume aktivt for å få en egen samfunnsmedisinsk spesialitet og har fulgt opp ved å engasjere seg i utviklingen av denne. Mange leger har fått utvidede perspektiver i hans femårsperiode som medredaktør i Utposten og under den faste posten «Fylkeslegens hjørne» på kurs for både første- og annenlinjetjenesten i Finnmark. Han har vært opptatt av å sikre forståelse i direktorat, tilsyn og departement for de spesielle utfordringene distriktene står overfor, og behovet for forutsigbare forhold der.

Det utvidede turnuslegetilbudet for halvåret i kommunehelsetjenesten har Straume og nåværende fylkeslege Karin Straume sammen hatt en skapende og omsorgsfull hånd om. De kan ta mye av æren for at det slett ikke er Finnmark som har flest ledige fastlegehjemler i Distrikts-Norge.

Ung og produktiv forsker

Stipendiat Trond-Eirik Strand (f. 1979) ved Kreftregisteret ble tildelt Ung forsker-prisen under kongressen Onkologisk forum. Strand, som nylig har fullført turnustjenesten, har publisert flere vitenskapelige artikler om lungekreftkirurgi. En av studiene hans viser blant annet at utsiktene til å overleve lungekreft er relativt gode for pasienter som kan opereres, skriver Kreftregisteret. Prisen er på 25 000 kroner.

Tre innovative idépriser

Overlege Andreas Abildgaard (f. 1958) ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet er tildelt Medinnovas idépris for gode innovative prosjekter, for å ha utviklet en programvare som skal øke lesbarheten av radiologiske bilder. Medinnova deler årlig ut pris til beste idé med kommersielt potensial, og i anledning selskapets 20-årsjubileum delte de ut tre priser. De to andre prisene gikk til henholdsvis professor Tom Eirik Mollnes (f. 1956) ved Immunologisk institutt og professor Erik Fosses (f. 1950) gruppe ved Intervensjonssenteret, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Mollnes får prisen for sin idé til behandling av blodforgiftning, og Fosses forskningsgruppe for utviklingen av en ny metode for å bedømme hjertefunksjon ved hjelp av minisensorer som plasseres på hjertets overflate. Hovedprisen er på 250 000 kroner, mens ekstraprisene er på 100 000 kroner.

Mangfoldprisen til Ullevål

Mangfoldprisen deles ut til en virksomhet som har utmerket seg gjennom innsats som fremmer mangfold på arbeidsplassen, og for 2006 går prisen til Ullevål universitetssykehus. Ifølge juryen satser Ullevål på å være et flerkulturelt sykehus rettet mot både pasienter og ansatte, og juryen mener innsatsen for å utvikle et slik mangfold er solid forankret i virksomheten. Sykehuset har satset på opplæring og lederutvikling rettet mot ansatte med minoritetsbakgrunn, og møter flerkulturelle utfordringer med positive, praktiske løsninger. Mangfoldprisen deles ut for andre år på rad, og ble overrakt av Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Poulsson-medaljen til Dybing

Erik Dybing. Foto Marianne Loraas

Erik Dybing (f. 1943), divisjonsdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, er tildelt Poulsson-medaljen for sin langvarige og sterke innsats nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet toksikologi. Prisen deles ut av Norsk selskap for farmakologi og toksikologi (NSFT), hvor Dybing har vært styremedlem i 25 år. Han får prisen for sitt nasjonale og internasjonale engasjement innen sitt felt gjennom en årrekke og for sitt forskningssamarbeid med amerikanske forskningsgrupper. Dybing har deltatt i internasjonale toksikologiske foreninger i 20 år, blant annet som president i Federation of European Toxicologists and European Societies of Toxicology (EUROTOX) i 1993 – 96 og i International Union of Toxicology (IUTOX) i 2001 – 04. Dybing har publisert over 200 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter og deltatt i flere ekspertgrupper.

Anbefalte artikler