Nytt nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening

Du kan også lese om bruk av legevakt før og etter fastlegeordningen, og et intervju med professor Eduardo Bruera.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.