Nytt nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening

Du kan også lese om bruk av legevakt før og etter fastlegeordningen, og et intervju med professor Eduardo Bruera.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media