Legene er våre kunder!

Men Eduardo Bruera kurerer ikke sykdommen. Han er invitert til åpningen av Kreftsenteret på Ullevål universitetssykehus for å snakke om palliativ medisin og dens rolle, muligheter og utfordringer i et høyteknologisk kreftsenter.

Bruera vet hva han snakker om. Han har vært en av drivkreftene bak oppbyggingen av palliativ medisin som fagfelt både i Canada og i USA, og har vært rådgiver for oppstart av palliativ virksomhet i flere andre land. Som ung, ferdigutdannet onkolog ønsket han å gjøre noe med de forferdelige forholdene mange kreftpasienter levde og døde under. Det eksisterte ikke noe palliativt fagmiljø i Argentina på den tiden, men Bruera fant en positiv sykehusdirektør i Canada, ved Grey Nuns Cancer Hospital i Edmonton i staten Alberta, og flyttet dit. Riktignok eksisterte det ikke noe opplæringsprogram i Canada heller, men sykehusdirektøren mente at palliativ medisin var et fagfelt for fremtiden, og inviterte Bruera til et forskningsopphold, der han samtidig kunne lære mer om palliasjon. Det ble 15 år med oppbygging av et sterkt fagmiljø før han ble headhuntet til MD Anderson i USA for å gjenta suksessen der. I Canada rakk han også å starte en påbygningsspesialitet i palliativ medisin.

Les hele intervjuet:

Legene er våre kunder!

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media