Hvorfor blir artikler trukket tilbake?

At en artikkel trekkes tilbake fra et vitenskapelig tidsskrift, innebærer at den vurderes som ikke lenger gyldig og at konklusjonene ikke må brukes som grunnlag for klinisk praksis og videre forskning. I en ny studie har man undersøkt hvor hyppig artikler trekkes tilbake pga. utilsiktede feil og om disse artiklene skiller seg fra dem som blir trukket pga. svindel.

Les hele saken:
Hvorfor blir artikler trukket tilbake?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media