Hukommelsen påvirkes under søvn

Søvn er delt inn i REM-søvn (rapid eye movement) og NREM-søvn (non-rapid eye movement), som igjen er delt inn i forskjellige stadier. Disse stadiene er karakterisert av bl.a. mønstre i hjernens elektriske aktivitet, målt ved elektroencefalografi. I fasen som domineres av langsomme hjernebølger (NREM-fase 3 og fase 4 - dyp søvn), har man målt spesifikke variasjoner i nevronenes polarisering. Nevronenes aktivitet i forskjellige hjerneområder er da synkronisert. Man tror at dette har betydning for lagring av minner.

I en ny studie, publisert i Nature, ble langsomme hjernebølger indusert tidlig i NREM-søvnen hos 13 friske forsøkspersoner. Hensikten var å se om dette påvirket evnen til innlæring av ord og motoriske ferdigheter.

Les hele saken:
Hukommelsen påvirkes under søvn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media