Hjerneslag - akutt tilstand der tiden teller

Ancrod - et medikament utviklet fra slangegift - er det siste i rekken av trombolytiske stoffer som er utprøvd hos pasienter med hjerneslag. En tidligere studie har vist god effekt av dette midlet. Men i en ny undersøkelse - med dobbelt så mange pasienter - var det ingen forskjell i overlevelse eller funksjonsevne tre måneder etter behandlingen. Det var bare én viktig forskjell mellom de to studiene: I den første tillot man behandling bare frem til tre timer etter infarktet, mens man i den siste kunne gi ancrod inntil seks timer etterpå.

Les hele saken:
Hjerneslag – akutt tilstand der tiden teller

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.