Doktoravhandlinger

Artikkel

Lars Hind Bakken Klæboe, Ph.D. Intracranial tumours and electromagnetic fields. Utgår fra Kreftregisteret. Disputas 10.11. 2006.

Bedømmelseskomité: Eve Roman, Department of Health Sciences, University of York, Storbritannia, Are Helseth, Spesialisthelsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet og Iver Langmoen, Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Tore Tynes.

Hege Vangstein Aamot, Ph.D. Molecular cytogenetic analyses of primary and secondary chromosome abnormalities in B-cell non-Hodgkin lymphoma. Utgår fra Seksjon for cytogenetikk, Avdeling for medisinsk genetikk, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Disputas 25.11. 2006.

Bedømmelseskomité: Reiner Siebert, Instituts für Humangenetik, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Tyskland, Klaus Beiske, avdeling for patologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Sophie D. Fosså, Avdeling for onkologi, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Veileder: Sverre Heim, Radiumhospitalet.

R. Elise. B. Johansen, Experiences and perceptions of pain, sexuality and childbirth – A study of female genital cutting among Somalis in Norwegian exile, and their health care providers. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Seksjon for medisinsk antropologi. Disputas 1.12. 2006.

Bedømmelseskomité: Birgitta Essén, Institutionen för kliniska vetenskaper/avdelningen för obstetrik och gynekologi, Malmö, Lunds universitet, Sverige, Aud Talle, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo og Marja-Liisa Honkasalo, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Veileder: Johanne Sundby.

Knut Ragnvald Skulberg, dr.philos. Intervention studies of indoor air dust exposures and health in office workers. Utgår fra Statens arbeidsmiljøinstitutt. Disputas 12.12. 2006.

Bedømmelseskomité: Per Nafstad, Seksjon for forebyggende medisin og epidemiologi, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, Halfrid Waage, Sykehuset Telemark, Skien og Martinus Løvik, Avdeling for miljøimmunologi, Divisjon for miljømedisin, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo.

Veileder: Knut Skyberg.

Vigdis Nygaard, dr.philos. Microarray technology: Approaches to define application sensitivity limits. Utgår fra Tumorbiologisk avdeling, Radiumhospitalet. Disputas 13.12. 2006.

Bedømmelseskomité: Joakim Lundeberg, Kungliga tekniska høgskolan, Stockholm, Sverige, Martin Kuiper, Department of Plant Systems Biology, Universiteit Gent, Belgia og Tone Tønjum, Institutt for medisinsk mikrobiologi, Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Universitetet i Oslo.

Veileder: Eivind Hovig.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Børge Sivertsen, Ph.D. Insomnia in older adults. Consequences, assessment and treatment. Utgår fra Institutt for klinisk psykologi, Institutt for samfunnspsykologi og Institutt for samfunnsmedisin, Det psykologiske fakultet. Disputas 23.11. 2006.

Christina Brudvik, Ph.D. Child injuries in Bergen, Norway. Identifying high-risk groups and activity specific injuries. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 24.11. 2006.

Ludger Dorlöchter, dr.med. Energy imbalance and lung damage in cystic fibrosis. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 24.11. 2006.

Kirsten Irene Stordal, dr.med. A study of recurrent unipolar major depression and executive functions. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 24.11. 2006.

Charles Karamagi, Ph.D. Supporting mothers for child health and nutrition in Uganda. Utgår fra Clinical epidemiology unit, Makerere University, Uganda, og Det medisinske fakultet. Disputas 1.12. 2006.

Gunilla Klensmeden Fosse, dr.med. Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 20.11. 2006.

Veileder: Are Holen.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Valeria Marton, dr.med. Nå skal du høre ka æ mene med arv – samisk forståelse av arv som en utfordring i medisinsk genetikk. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 5.9. 2006.

Bedømmelseskomité: Thomas Hylland Eriksen, Universitetet i Oslo, Peter I. Crawford, Aarhus Universitet, Danmark og Merethe Kumle, Universitetet i Tromsø.

Veileder: Vigdis Stordahl.

Knut Eivind Kjørstad, dr.med. Assessing myocardial contractility in vivo: an illusive quest? Utgår fra Kirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Disputas 29.9. 2006.

Bedømmelseskomité: William C. Little, Cardiology section, Wake Forrest University School of Medicine, USA, Stig Urheim, Kardiologisk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Anne Husebekk, Immunologisk avdeling, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø.

Veileder: Dag Glen Sørlie.

Farahnaz N. Saleh, dr.med. Causes and some consequences of an increased serum parathyroid hormone level. Utgår fra Medisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge. Disputas 13.10. 2006.

Bedømmelseskomité: Valdemar Grill, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, St. Olavs Hospital, Jens Petter Berg, Hormonlaboratoriet, Aker universitetssykehus og Trond G. Jenssen, Nevrologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Veileder: Rolf Jorde.

Timofei Kondratiev, dr.med. Hypothermia-induced myocardial dysfunction. An in vivo experimental study with special reference to effects of epinephrine applied for posthypothermic cardiovascular resuscitation. Utgår fra Anestesiavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge. Disputas 24.11. 2006.

Bedømmelseskomité: Olav Hevrøy, Anestesiavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus, Per Vaagenes, Forsvarets forskningsinstitutt og Ingrid Toft, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Veileder: Torkjel Tveita.

Anbefalte artikler