Brukes nødprevensjon for lite?

I Skottland har man gjennomført en spørreskjemaundersøkelse blant kvinner som gikk til svangerskapskontroll eller søkte abort ved et stort universitetssykehus. Hensikten var å kartlegge antallet uønskede eller ikke-planlagte graviditeter og i hvor mange tilfeller kvinnen hadde brukt nødprevensjon for å unngå graviditet.

42 % av svangerskapene var ikke planlagt. Bare ca. 10 % av disse kvinnene hadde brukt postkoital prevensjonspille. Forfatterne mener at til tross for lett tilgang på pillen og høyt kunnskapsnivå er den lite brukt. Man bør heller satse på å øke bruken av andre typer prevensjon.

Professor Ole Erik Iversen ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus, har fulgt med på abortstatistikken og prevensjonsbruken de siste 30 år. Han er ikke umiddelbart enig i konklusjonen.

Les hele saken:
Brukes nødprevensjon for lite?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media