Bør menn screenes for tykktarmskreft?

Screening for tykktarmskreft er ventet å redusere dødeligheten for sykdommen i befolkningen. Anbefalinger for screening er basert hovedsakelig på alder og familiær risiko, men ikke kjønn. I et polsk koloskopibasert screeningprogram av 50 000 kvinner og menn i alderen 40 - 66 år hadde menn en nesten dobbelt så stor risiko som kvinner for å ha avansert neoplasi, dvs. polypper > 10 mm, høygradig atypi, villøs eller tubulovilløs histologi (justert OR 1,7; 95 % KI, 1,5 - 2,0).

Les hele saken:
Bør særlig menn screenes for tykktarmskreft?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media