Ti år med høyaktiv antiretroviral terapi mot hiv

Disse spørsmålene er forsøkt besvart i en multinasjonal studie fra Europa og USA, basert på data fra over 20 000 hivinfiserte personer. Man vurderte behandlingens effekt på virusmengde, aidsutvikling og totaldødelighet i løpet av det første året.

Ti år med høyaktiv antiretroviral terapi mot hiv

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.