Screening for lungekreft?

I en flernasjonal studie ble over 31 000 symptomfrie personer med økt risiko for lungekreft i alderen 40 - 85 år undersøkt med CT. I tillegg ble det gjennomført over 27 000 årlige etterundersøkelser i opptil ti år.

Samlet tiårsoverlevelsesrate ble estimert til 80 %. Tilsvarende rater var 88 % for pasienter med kreft i stadium 1 og hele 92 % for de 302 som ble operert den første måneden etter at diagnosen var stilt.

Les hele saken:
Screening for lungekreft?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.