Forklarer Nobelprisvinnernes funn

Amerikanerne Fire og Mello fikk Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2006, og holder sin Nobelforelesning ved Karolinska Institutet i Sverige i dag. I en lederartikkel i Tidsskriftet skriver Ola Snøve jr. og Pål Sætrom litt om hva Fire og Mello får prisen for, og denne er nå publisert først på nett.

Slå av gener

– Fire og Mello har funnet en naturlig mekanisme som planter og dyr bruker for å nedregulere gener. Mekanismen kan brukes for å slå av spesielle gener, som gjør at en kan se hvilken funksjon de har. Dette er et svært nyttig verktøy for alle som jobber innen molekylærbiologi. Teknikken vil aldri gi perfekt nedregulering, men det er et mye billigere og enklere alternativ enn det som har eksistert tidligere, sier Sætrom til Tidsskriftet.

RNA-interferens

Mekanismen kalles RNA-interferens (–RNA-innblanding–), og funnene ble publisert i Nature for åtte år siden.

– Artikkelen forklarte data som til da hadde vært uforklarlige og inspirerte svært mange andre forskere til å bidra innen feltet, sier Sætrom.

Store forventninger

Nå knyttes det store forventninger til at mekanismen i fremtiden kan brukes i behandlingen av virusinfeksjoner, hjerte- og karsykdom, kreft og stoffskiftesykdommer. Den største utfordringen er ifølge Snøve og Sætrom å finne en sikker og effektiv metode for tilførsel av siRNA (short interfering RNA) til cellene, altså pasientene. Lykkes man i det, vil det gi enorme muligheter.

Snøve og Sætrom jobber begge innen bioinformatikk, for tiden med RNAi-baserte terapeutiske metoder under ledelse av John J. Rossi ved kreftsenteret City of Hope i California. De er dermed blant dem som bidrar aktivt for å få de første kliniske anvendelsene av nobelprisvinnernes oppdagelse.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media