Vaksinering mot rotavirus i Usbekistan?

Alvorlig diaré forårsaket av rotavirus er en viktig årsak til høy dødelighet hos barn under fem år i fattige land. I Usbekistan ville vaksinering gi en mulig reduksjon i antall sykehusinnleggelser og død som følge av rotavirusinfeksjon på 91 %.

Verdens helse

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media