Svindel og suksess i norsk forskning

Han mener 2006 vil bli husket for Sudbø-saken - og som et godt år for norsk forskning.

Hem viser blant annet til at Tidsskriftet, bare i 2006, har presentert seks artikler fra New England Journal of Medicine og tre artikler fra JAMA i spalten Norsk forskning.

Han påpeker samtidig at verken Helsetilsynet eller Universitetet i Oslo har trukket noen konklusjoner om Jon Sudbøs legelisens og doktorgrad, snart ett år etter avsløringen. Han er heller ikke spesielt imponert over at Sudbøs arbeidsgivere, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo, oppnevnte den uavhengige granskingskommisjonen.

– De har høstet anerkjennelse for dette, men det kan være verdt å minne om at de neppe hadde noe valg, skriver Hem.

Svindel og suksess

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media