Svindel og suksess i norsk forskning

Han mener 2006 vil bli husket for Sudbø-saken - og som et godt år for norsk forskning.

Hem viser blant annet til at Tidsskriftet, bare i 2006, har presentert seks artikler fra New England Journal of Medicine og tre artikler fra JAMA i spalten Norsk forskning.

Han påpeker samtidig at verken Helsetilsynet eller Universitetet i Oslo har trukket noen konklusjoner om Jon Sudbøs legelisens og doktorgrad, snart ett år etter avsløringen. Han er heller ikke spesielt imponert over at Sudbøs arbeidsgivere, Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Universitetet i Oslo, oppnevnte den uavhengige granskingskommisjonen.

– De har høstet anerkjennelse for dette, men det kan være verdt å minne om at de neppe hadde noe valg, skriver Hem.

Svindel og suksess

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.