Samspill mellom gener som disponerer for multippel sklerose

Ved multippel sklerose inntrer flekkvise betennelsesreaksjoner i deler av sentralnervesystemet. HLA-molekyler «kontrollerer» immunresponser ved å binde og presentere peptider til T-cellene. Bestemte HLA-gener bidrar trolig til utvikling av sykdommen, men det er ukjent hva som utløser den patologiske immunresponsen. HLA-DR2 haplotypen som disponerer for multippel sklerose, inneholder tre gener som nesten alltid arves sammen. Derfor har det hittil ikke vært mulig å skille effekten av disse tre genene fra hverandre.

Samspill mellom gener som disponerer for multippel sklerose

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media