Når bør hjerte-lunge-redning avsluttes?

En kanadisk forskergruppe har prospektivt validert kliniske kriterier for å avslutte basal hjerte-lunge-redning utenfor sykehus ved hjertestans. 1 240 voksne pasienter med hjertestans fra Ontario ble inkludert over en toårsperiode. De tre kriteriene i den såkalte TOR-studien (Termination of resuscitation) hadde en positiv prediktiv verdi på 99,5 % og en spesifisitet på 90,2 % (1). Ved å tilføye variabelen «responstid lengre enn åtte minutter» overlevde kun 0,3 %, og med tillegg av «hjertestans ikke bevitnet av publikum» fantes ingen overlevere.

Når bør hjerte-lunge-redning avsluttes?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media