Leger er også uenige

Legene har sjelden kjempet mot staten som en helt enhetlig gruppe etter 1945, og uenigheten innen legefellesskapet er dessuten blitt sterkere de siste årene, ifløge Skasets i avhandling I gode og onde dager... De norske legene og staten 1945 - 2000.

Leger er også uenige

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media