Legemidler mot prematur ejakulasjon?

Prematur ejakulasjon er en av de vanligste seksuelle dysfunksjoner hos menn. Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) forsinker ejakulasjonen, men slike medikamenter har man foreløpig måttet bruke kontinuerlig. Nå foreligger en ny variant, dapoksetin, som kan brukes ved behov, viser en studie fra The Lancet, omtalt i Tidsskriftet.

Hør også mer om studien i The Lancets podcast.

Legemidler mot prematur ejakulasjon?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media