Kan tusenårsmålene nås?

Ifølge Human Development Report 2005 ser det ut til at disse målene ikke kan nås. Målet for barnedødelighet innebærer en årlig reduksjon på 4,3 %, men for perioden 1990 - 2002 var reduksjonen langt mindre enn halvparten av dette. For mødredødelighet synes ikke situasjonen å være bedre, i alle fall ikke i Afrika sør for Sahara.

Hva er årsaken til denne langsomme fremgangen?

Verdens helse

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media