Genvarianter og genekspresjon ved brystkreft

I en internasjonal studie med norske hovedforfattere har nå sammenhengen mellom enkeltnukleotidpolymorfismer og ekspresjonsprofiler fra brystkreftpasienter blitt studert. Resultatene viste at det var sterke assosiasjoner mellom sett av enkeltnukleotidpolymorfismer og ekspresjonsprofiler fra pasienter med brystkreft.

Artikkelen ble publisert 16.5. 2006 i det prestisjetunge tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Den er omtalt i Tidsskriftets spalte Norsk forskning:

Genvarianter og genekspresjon ved brystkreft

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media