Kongen åpner kreft- og isolatsenter

Slik ser det nye Kreft- og isolatsenteret ut fra utsiden. Foto Alf T. Bøhler

Kong Harald sto for åpningen av senteret, som har en endelig kostnad på 940 millioner kroner. På 19 000 kvadratmeter blir det blant annet plass til seks moderne strålemaskiner, en egen avdeling for lindrende behandling og landets første høyrisiko luftsmitteisolat med ti isolatrom.

God kapasitet

Kapasiteten for kreftbehandling ved Ullevål universitetssykehus øker dermed fra 25 000 til 40 000 pasientfremmøter i året. Sammen med utbyggingen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet og strålebehandlingsenhetene på Gjøvik og i Kristiansand er det nå tilstrekkelig kapasitet for moderne kreftbehandling i årene fremover, ifølge sykehuset.

Hvert år får rundt 24 000 nordmenn en kreftdiagnose, og det er forventet en økning på 25 % innen 2020.

For pasienter og ansatte

– Med det nye Kreft- og isolatsenteret har Ullevål universitetssykehus fått et bygg som legger forholdene til rette for den mest moderne kreftbehandlingen som er mulig å gi. Det nye bygget sikrer også at sykehusets
engasjerte og dyktige medarbeidere får gode og hensiktsmessige lokaler der alt ligger til rette for å gi en best mulig behandling og omsorg, sier sykehusdirektør Tove Strand.

Symposium med kjente navn

I forbindelse med åpningen blir det også arrangert et vitenskapelig symposium. Symposiet finner sted i auditoriet i Kreftsenteret fredag, og på listen over foredragsholdere er flere internasjonalt store navn innen kreftbehandling og palliativ behandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media