Er paracetamol levertoksisk også i små doser?

I en amerikansk randomisert studie fikk 145 friske forsøkspersoner behandling i to uker med paracetamol 1 g x 4 - enten alene eller i kombinasjon med ulike opiater (fire behandlingsgrupper) - eller placebo (1). Under studieperioden var deltakerne innlagt i en avdeling for klinisk farmakologi.

Hos ca. 50 % av dem som fikk aktive medikamenter, var det ALAT-stigning til mer enn fem ganger utgangsverdien.

Er paracetamol levertoksisk også i små doser?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media