Dårlig selvopplevd helse gir høyere dødelighet

Totalt 76 793 personer i aldersgruppen 20 år og eldre deltok i undersøkelsen, som er publisert i Tidsskrift for Den norske lægeforening nr. 20/2006.

Formålet med studien var å undersøke om dette selvrapporterte og enkle målet på helse er anvendbart i store befolkningsundersøkelser, også i Norge. Dårlig selvopplevd helse medførte ca. 2,3 ganger høyere risiko for død, en sammenheng med dødelighet som faktisk var sterkere enn for personer som oppga at de hadde diabetes eller hadde hatt hjerteinfarkt. Selvrapportert helse er derfor et viktig og anvendbart mål på helse i befolkningsundersøkelser.

Hva betyr selvopplevd helse for dødeligheten?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media