Bør premature barn undersøkes med MR?

En forskergruppe fra New Zealand undersøkte 167 premature barn med cerebral MR ved 40 uker korrigert svangerskapsalder og sammenholdt påviste avvik i grå og hvit substans med barnas psykomotoriske utvikling ved to års alder (korrigert). Forfatterne mener påvisning av unormale MR-funn ved terminalder kan være til hjelp ved risikoklassifisering av premature nyfødte.

Bør premature barn undersøkes med MR?

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.