Bør premature barn undersøkes med MR?

En forskergruppe fra New Zealand undersøkte 167 premature barn med cerebral MR ved 40 uker korrigert svangerskapsalder og sammenholdt påviste avvik i grå og hvit substans med barnas psykomotoriske utvikling ved to års alder (korrigert). Forfatterne mener påvisning av unormale MR-funn ved terminalder kan være til hjelp ved risikoklassifisering av premature nyfødte.

Bør premature barn undersøkes med MR?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media