Bedre tilbud til barn med cerebral parese

Cerebral parese rammer rundt 120 barn per årskull i Norge, og i de fleste tilfellene er det en prenatal årsak. De siste årene har det skjedd store endringer i behandlingen, både i form av nye metoder og endringer av etablerte metoder. I en oversiktsartikkel i siste nummer av Tidsskriftet gir Bjørn Lofterød, Reidun Jahnsen og Terje Terjesen ved Rikshospitalet en oversikt over aktuelle kliniske undersøkelser og behandlingsmetoder for disse barna.

Norge langt etter

Tabell
Bjørn Lofterød, som er førsteforfatter av artikkelen, sier det er viktig at behandlingen gjøres i riktig rekkefølge. Foto Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

– I Norge har det vært et lite miljø som har orientert seg, men ellers har vi ligget langt etter i forhold til resten av Europa og USA når det gjelder cerebral parese hos barn. Det er først de siste fem årene at vi har kommet etter, og blant annet forstått at én behandlingsform alene ikke er tilstrekkelig. Man må finne frem til beste kombinasjon av behandlingsmetoder. Dette stiller store krav til tverrfaglig samarbeid, sier førsteforfatter Bjørn Lofterød til Tidsskriftet.

Et tilstrekkelig tverrfaglig samarbeid inkluderer ortopediske kirurger, pediatere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og ortopediingeniører.

Utsett kirurgien

De siste årene er det introdusert nye behandlingsmetoder og et mer spesialisert og individorientert tilbud til pasientene.

– Vårt viktigste budskap er at alt gjøres i riktig rekkefølge. Kirurgi ved spastisitet bør utsettes lengst mulig, både for at man kan dekke alt i én operasjon og for at man først kan prøve ut medikamentell behandling. Mange barn slipper operasjon fordi de har god effekt av medisiner, enten botulinumtoksin eller baklofen. Medikamentell behandling er dessuten reversibelt – i motsetning til kirurgi, sier Lofterød.

Han understreker at det er nødvendig med et nært samarbeid med foreldrene i dette prioriteringsarbeidet.

Sentralisering av tilbudet

Behandlingstilbudet er blitt bedre de siste årene, men det er store geografiske forskjeller. Barn med cerebral parese er en relativt liten pasientgruppe, og artikkelforfatterne mener deler av behandlingen bør sentraliseres.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media