Barn med høy feber bør ikke hyperventilere

Mekanismen for feberkramper antas å være relatert til kombinasjonen av feber og en umoden hjerne. Selve årsakssammenhengen er fremdeles ukjent, men en ny dyrestudie antyder at hyperventilering kan være en sentral faktor.

Barn med høy feber bør ikke hyperventilere

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media