Autisme er vanligere enn tidligere antatt

Undersøkelsen bekrefter tidligere antakelser om at forekomsten av autismespektertilstander er høyere enn tidligere antatt.

Autisme er vanligere enn tidligere antatt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media