"Vellykket" hjem gir økt selvmordsrisiko

Det viser en norsk studie publisert i Social Science & Medicine. Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet og professor Anton Kunst ved Erasmus Medical Center i Rotterdam har fulgt over 600 000 norske kvinner og menn i alderen 25-35 år fra 1990-2001 ved hjelp av data fra Dødsårsaksregisteret og Folke- og boligtellingene.

Doblet risiko

Resultatene viser at blant kvinner som hadde fedre med høy utdanning begikk 11,4 per 100 000 selvmord hvert år. Blant kvinner med fedre med lav utdanning var det tilsvarende tallet 5, 8. Funnene var tilsvarende ved bruk av foreldrenes inntekt i stedet for utdanning.

- Den doble selvmordsrisikoen var uavhengig av kvinnens sosiale status som voksen, sier Strand ifølge Folkehelseinstituttet.

Lav selvfølelse

Selvmordsforsker Gudrun Dieserud ved Folkehelseinstituttet sier selvmordsrisiko blant annet er knyttet til lav selvfølelse, og at dette kan utvikle seg hos barn som måler seg, eller blir målt, mot idealer det kan være vanskelig å leve opp til.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media