Trøst for barn i sorg

Kreftsykepleier Lise Juul-Hansen ved Barneklinikken, Rikshospitalet, er intitiativtaker til CD-en –Hvis jeg kunne fly–. Tanken bak er å gi et alvorlig tema et oppmuntrende løft, ved hjelp av ord, musikk og sang.

– Jeg har jobbet en del med sorggrupper for barn, og syns det manglet relevant litteratur på dette feltet. Det finnes en del bøker om og for barn som har mistet en av sine nærmeste, men lite om det å leve med noen i familien som er syke, sier Juul-Hansen til Tidsskriftet.

Tabell
Lise Juul-Hansen med ny CD for barn i sorg. Foto Eyvind Rugland.

På CD-en snakker hun direkte til lytteren om både gleder og sorger, det praktiske og følelsesmessige rundt det å ha et familiemedlem som er syk.

– Jeg har lest inn små, hyggelige fortellinger, og mange av dem handler om fugler. Hovedfortellingen handler om den gang søsteren min ble syk, om hvordan det føltes å være på siden, om ensomheten, angsten og tankene om hva som skjer med meg. Jeg håper og tror at barn som har syke søsken eller syke foreldre kan kjenne seg igjen i fortellingen, og finne trøst i den, sier Juul-Hansen.

Kjente artister

Sammen med produsent Arild Stav har hun satt sammen sanger og musikk som skal gjøre godt, men uten å virke deprimerende. Mange kjente artister har medvirket i prosjektet, blant annet Lars Lillo-Stenberg, Hanne Krogh, Trine Rein og Maj Britt Andersen.

Barneavdelingen ved Akershus universitetssykehus arrangerer blant annet årlige søskendager, og fungerende avdelingssjef Kirsten Haugland tror mange kan ha glede av samlingen musikk og tekster, også leger og sykepleiere.

– Det er vesentlig at helsepersonell også har fokus på søsknene eller barna til den som er syk, sier Haugland.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media