Omsorgsmeldingen godt mottatt

Enkelte mener likevel meldingen kunne vært mer konkret, med tydeligere virkemidler og prioriteringer.

Kompetanse og forskning

Stortingsmeldingen "Mestring, muligheter og mening – framtidas omsorgsutfordringer" ble lagt frem fredag i forrige uke, og varsler blant annet et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, 10 000 nye årsverk innen utgangen av 2009 – med en økning av legeårsverk på 50 % – og en styrking av forsknings- og utviklingsarbeidet knyttet til omsorgstjenestene og eldres helse og levekår, med spesielt vekt på demens.

Fint med flere legeårsverk

Legeforeningen etterlyser klare virkemidler, men er positive til doblingen av antall legeårsverk og til at det skal gis et introduksjonstilskudd til kommuner som knytter sine sykehjem til NOKLUS (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus).

– Vi er glade for at også departementet ser at det er svakheter i helsetjenestetilbudet og medisinsk oppfølging av brukere av omsorgstjenester, men vi etterlyser klare virkemidler for hvordan tilbudet skal bedres, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Legeforeningen er også bekymret for at det fortsatt blir opp til kommunene å vurdere behovet for legetjenester i sykehjem, for dette ansvaret har hittil ikke ført til noe bedre legedekning.

– Riktig satsing

Norsk Pensjonistforbund (NPF) er svært fornøyd med den nye omsorgsmeldingen, som de mener bærer bud om riktig satsing på viktige områder innen omsorgssektoren. Generalsekretær Harald Norman sier han er spesielt tilfreds med satsingen på sykehjemsutbygging og løftet om bedre kvalitet på omsorgsboligene, noe de har flagget som en av sine viktigste saker. Også den økte satsingen på geriatriforskning faller i god jord hos Pensjonistforbundet.

Positive til turnustjeneste

Også Fagforbundet er svært godt fornøyd med Omsorgsmeldingen. I samarbeid med Norsk Sykepleierforbund og Den norske lægeforening har de tidligere krevd høyere legedekning i sykehjemmene, og dermed blir blant annet forslaget om krav til turnustjeneste i sykehjem tatt godt imot.

– Fokuset på etter- og videreutdanning for de ansatte, på heltid fremfor deltid og på økt legedekning, viser at regjeringen satser på økt kvalitet i eldreomsorgen, sier leder for Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, Kjellfrid Blakstad.

Hun kunne imidlertid ha ønsket seg noe mer forpliktende i forhold til å skaffe læreplasser i kommunene til helsefagarbeideren, siden erfaringene så langt har vist at det ikke er nok å oppfordre kommunene til dette.

Kunne vært mer konkret

Forbundsleder Bente Slaatten i Norsk Sykepleierforbund
hadde håpet regjeringen ville prioritert og klargjort helsetjenestetilbudet enda tydeligere, og hatt et mer konkret helseperspektiv. Men hun mener det likevel er mange gode tiltak i Omsorgsmeldingen, og berømmer regjeringen for å fokusere på etikk og for å satse på en økning av andelen ansatte med høyskoleutdanning.


– Sykehjemmene har et formidabelt behov for å rekruttere sykepleiere og annet helsepersonell de kommende årene. Dessverre er dette arbeidsplasser som oppfattes som lite attraktive. Dersom disse tjenestene tydelig defineres som helsetjenester har jeg stor tro på at omdømmet vil styrke seg. Det krever selvsagt at man planlegger bemanning og kompetanse deretter, sier Slaatten.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media