Fra Tidsskriftet til Legemiddelhåndboken

Lenkene finnes i løpende tekst og oppsummeres i en boks til høyre for artikkelen. Dermed kan du med et tastetrykk komme fra diskusjon om et legemiddel til omtale av den praktiske anvendelsen av det. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell er velkjent for norske leger og finnes i likhet med Tidsskriftet åpen i fulltekst på Internett.

Den nye tjenesten ble lansert 21. september, men funksjonaliteten har tilbakevirkende kraft, slik at den også finnes på eldre artikler i nettutgaven som omtaler virkestoffer.

Se eksempler på den nye funksjonaliteten i disse artiklene:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media