Færre guttefødsler etter 9/11

Det fødes normalt noe flere gutter enn jenter. I en studie publisert i Human Reproduction , omtalt i BMJ, fant amerikanske forskere at raten guttefødsler sank til under 1 i New York fire måneder etter terrorangrepene.

Lavest i januar

Tallene er basert på en oversikt over mer enn 700 000 fødsler i New York i perioden januar 1996 til juni 2002. Forskerne fant at andelen guttefødsler var lavest i perioden 1.-28. januar 2002, med en rate på 0,9995.

Stress og redsel

En teori er at stress og redsel, særlig hos kvinner i 2. og tidlig 3. trimester av svangerskapet, kan føre til at uforholdsmessig mange kvinner gravide med guttefostre spontanaborterte. Også tidligere forskning har antydet at det fødes færre gutter i populasjoner som utsettes for stress som følge av for eksempel jordskjelv, politiske og sosiale uroligheter og økonomiske nedgangstider.

En alternativ teori er at stress kan føre til at det unnfanges færre gutter. Men forskerne mener at siden fødselsraten ikke falt åtte, ni og ti måneder etter angrepene, er det ikke empirisk støtte for denne forklaringen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media