Rekordmange hivsmittede får behandling

Det er ti ganger flere enn i desember 2003, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) og FN-organisasjonen UNAIDS. Tallet på hivsmittede som mottar antiretroviral behandling har økt betydelig i flere deler av verden. I lav- og mellominntektsland mottok 1,6 millioner mennesker antiretroviral behandling i slutten av juni 2006, noe som er 24 % flere enn i desember 2005 og fire ganger flere enn i 2003, da tallet var 400 000.

Bra, men...

Det er likevel betydelig arbeid som gjenstår før man når målet om at alle skal ha tilgang til behandling innen 2010. Totalt er nærmere 40 millioner mennesker hivsmittet. Blant disse lever 6,8 millioner i lav- og mellominntektsland, med behov for antiretroviral behandling.

Bare begynnelsen

– Innsatsen fra ulike bidragsytere, FN, landene som er rammet og fra helsemyndigheter sørger for at tilgangen til livreddende behandling bare øker. Men på mange måter har vi likevel bare så vidt begynt. Vi har bare nådd ut til en firedel av dem som trenger hjelp, og stadig flere vil trenge behandling. Innsatsen vår må derfor økes ytterligere, sier Kevin De Cock i WHO.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media