Ønsker å maile med legen

Det viser en amerikansk studie publisert i BMC Medicine. Mer bevisste pasienter, økte krav til oppfølging og forebyggende medisin og økt bruk av e-post blant folk flest gjør det relevant å vurdere dette som et kommunikasjonsmiddel, skriver forfatterne av studien. Ifølge en tidligere undersøkelse har amerikanernes bruk av e-post økt fra 9 % i 1995 til 74 % i 2005.

Tabell
Åtte av ti spurte amerikanere ønsker å kunne maile med legen sin, ifølge en ny studie. Foto Imagelibrary Gold
Sjekket interessen

Forskere, i hovedsak fra Duke University Medical Center i Durham, USA, ønsket å finne ut hvorvidt pasientene selv er interessert i muligheten til å kommunisere med legen via e-post. 390 pasienter ved et legekontor i Durham inngikk i to ulike studier. I den ene studien ble et tilfeldig utvalg pasienter bedt om å fylle ut et spørreskjema på legekontorets venterom. I den andre ble et utvalg kvinner i alderen 18-25 og 50-65 år, som var innkalt enten til screeningundersøkelse eller rådgivningstime, inkludert.

Begrenset tilgang

68 % av pasientene var brukere av e-post og et klart flertall av disse (80 %) kunne tenke seg å kommunisere med legekontoret på denne måten. Flertallet opplyste dessuten at de byttet e-postadresse sjeldnere enn de byttet bostedsadresse eller telefonnummer. 42 % var villige til å betale en liten sum årlig for å ha tilgang til legen via e-post. Alle som svarte kunne tenke seg å motta helseinformasjon på e-post i fremtiden. Men 26 % av pasientene kunne ikke ha brukt et slik tilbud fordi de ikke hadde tilgang til e-post.

Etiske utfordringer

Forfatterne konkluderer med at interessen for å kunne ha elektronisk kontakt med legen er stor, men at det også åpner for etiske utfordringer med tanke på å nå ut til pasienter på andre siden av –den digitale kløften–; de eldre og pasienter med lav inntekt og utdanning.

– E-postkommunikasjon kan øke pasientenes tilgjengelighet til helsetjenester, redusere administrative kostnader og gi mer fornøyde pasienter. Tilgangen til e-post vil trolig øke med ny teknologi og lavere kostnader, og kan bli en god måte å nå ut til pasientene på. Et aktuelt spørsmål er hvorvidt, hvordan og hvor mye legen bør kompenseres for e-postkonsultasjoner. De potensielle juridiske konsekvensene er også noe som henger mer over hodet på amerikanske leger enn norske, sier medforfatter Truls Østbye ved Department of Community and Family Medicine ved Duke University til Tidsskriftet.

Positiv gevinst

Også norske pasienter har uttrykt ønske om elektronisk kontakt med legen. En rapport Nasjonalt senter for telemedisin nylig utarbeidet konkluderte med en del positive effekter av dette. Blant annet kan det være lettere for noen å åpne seg når de ikke sitter ansikt-til-ansikt med legen. Tillitsforholdet mellom lege og pasient styrkes, og e-postkommunikasjon kan erstatte en del av konsultasjonene og telefonhenvendelsene.

Relaterte saker:

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media